Aliancia ZCH – projektová spolupráca

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb je špecializované združenie, ktoré potrebuje individuálny a vysoko odborný komunikačný plán. Naša agentúra spolupracuje so SAZCH už na niekoľkých pravidelných projektoch, kde komunikácia smerom k pacientom, inšituáciám a ministerstvu musí priniesť želaný stav. A tým je pomoc pre pacientov lepšie sa socializovať do spoločnosti. Komunikácia prebieha na projektovej báze pre mienkotvorné médiá a marketingových a eventových aktivitách pri organizovaní tlačových konferencií a odborných seminárov.

Výstupy v médiách: